Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ενημερωτικό Δελτίο 2/26-1-2011

για Αναμοριοδότηση μεταθέσεων – αποσπάσεων και Σχολικών μονάδων

 

Μετά την κοινοποίηση προς όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής μας, της πρότασης της ΔΟΕ για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων – αποσπάσεων και αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, το Δ.Σ. του συλλόγου μας δεν έγινε αποδέκτης καμιάς πρότασης επί του θέματος από τους συναδέλφους, μετά την πάροδο των διακοπών των Χριστουγέννων. Επειδή λόγω χρονοδιαγράμματος ο σύλλογός μας όφειλε να καταθέσει τις προτάσεις του για τα συγκεκριμένα θέματα, προέβη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του ΔΣ για τη συζήτηση επί των παραπάνω θεμάτων και αποφάσισε να καταθέσει τις προτάσεις του εντός του μήνα Ιανουαρίου 2011 στο Διευθυντή Εκπαίδευσης Κοζάνης. Για τα παραπάνω το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας, συμμετείχε στην από κοινού σύσκεψη με το Σύλλογο της Κοζάνης, τη Δευτέρα 24-1-2011 και από ώρα 19:00 έως 23:30, στα γραφεία του Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης, με θέμα τις προτάσεις για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων καθώς και τον καθορισμό κριτηρίων μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε. με την αντιπροσωπευτική παρουσία του προέδρου Θεοφυλακτίδη Ευστάθιου, της ταμίας Βασιλοπούλου Φρειδερίκης και του μέλους Ιωαννίδη Λουκά. Επίσης παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στην διαμόρφωση των προτάσεων οι αναπληρωτές αιρετοί ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ, Μωϋσιάδης Νικόλαος και Παλαιολόγος Τρύφωνας.

 

Μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

Από το σύλλογό μας προτάθηκε να ισχύσει η μοριοδότηση των μεταθέσεων με τα παρακάτω κριτήρια:

·        Αύξηση των μορίων γάμου από 4 σε 6.

·        Αύξηση των μορίων αρχαιότητας από 2 σε 3 ανά έτος. Μετά τα 12 έτη υπηρεσίας να παίρνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί (και οι άγαμοι) τα 6 μόρια του γάμου, αίροντας την αδικία των μονομισθοσυντήρητων  συναδέλφων μας που για οποιουσδήποτε λόγους δεν παντρεύτηκαν.

·        Αύξηση μορίων παιδιών από  4 σε 6 για καθένα από τα δύο πρώτα και από 6 σε 10 για το τρίτο παιδί. Για τα 4 παιδιά και άνω να υπάρχει μετάθεση χωρίς μόρια κατά προτεραιότητα.

·        Αλλαγή του άρθρου 13 του Π.Δ. 50 προσθέτοντας και άλλες κατηγορίες ασθενειών συναδέλφων ή παιδιών τους που δεν προβλέπονταν και ισοδυναμούν με 67% αναπηρία και άνω, όπως οι καρκινοπαθείς, οι τετραπληγικοί κ.λ.π.

·        Θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης για κάλυψη κενών συναδέλφων που απουσιάζουν σε άδειες βραχυχρόνιες και δεν καλύπτονται από αναπληρωτές (πρόταση του προέδρου του συλλόγου μας που έγινε αποδεκτή, να θεσμοθετηθεί το ποσοστό 1 θέση ανά 50 εκπαιδευτικούς και ανά ειδικότητα ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11, ΠΕ06 κ.λ.π. ανάλογα με τη συνολική δύναμη της κάθε διεύθυνσης).

·        Οι αποσπάσεις να γίνονται με αντικειμενική μοριοδότηση, ανάλογη της μοριοδότησης των μεταθέσεων, ώστε να πάψουν τα ασαφή και υποκειμενικά κριτήρια αποσπάσεων.

·        Ζητήθηκε από το σύλλογό μας να καταργηθεί ο περιορισμός των 3 συνεχόμενων αποσπάσεων, από τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται και πολλοί συνάδελφοί μας αναγκάζονται να παίρνουν αποσπάσεις για περισσότερα έτη των τριών συνεχόμενων.

·        Για ότι άλλο δεν αναφέρεται να ισχύει η πρόταση της ΔΟΕ αρ. 1511/29-11-2010.

 

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Ο Σύλλογός μας, τόνισε τις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάταξη των σχολικών μονάδων της περιοχής μας, σε κατηγορίες δυσμενών συνθηκών και είναι οι εξής.

·        Η Δυτική Μακεδονία έχει τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας σε όλη την Ελλάδα.

·        Η περιοχή της Εορδαίας έχει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

·        Το υψόμετρο είναι άνω των 600 μέτρων.

·        Οι καιρικές συνθήκες (ιδιαίτερα το Χειμώνα) δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και επιβαρύνουν τα εισοδήματα των εκπαιδευτικών με την κάλυψη μεγαλύτερης χρονικής περιόδου σε θέρμανση.

·        Η Εορδαία αναγνωρίζεται από την πολιτεία σύμφωνα με το Νόμο του 1992 σαν προβληματική περιοχή και επιδοτείται για μόνιμη εγκατάσταση (επιδότηση κατοικίας) και επίδομα προβληματικής περιοχής.

·        Η Εορδαία βρίσκεται σε απόσταση από την έδρα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 30 χιλιομέτρων και άνω (για τους οικισμούς).

Με βάση τις παραπάνω ιδιαιτερότητες προτείνεται η αύξηση του αριθμού μορίων ανά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη:

1.      Την χιλιομετρική απόσταση κάθε σχολικής μονάδας από την Κοζάνη.

2.      Το υψόμετρο.

3.      Την προσβασιμότητα (οδικό δίκτυο, κάλυψη με ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΑΛ).

4.      Την οργανικότητα του σχολείου.

5.      Τον αριθμό των μαθητών.

6.      Την παλαιότητα του σχολικού κτηρίου και τις υπάρχουσες υποδομές.

7.      Τη συστέγαση των σχολικών μονάδων (δημοτικό – νηπιαγωγείο)

Η μοριοδότηση που πρότεινε ο σύλλογός μας, εγγράφως και από κοινού με το σύλλογο Κοζάνης, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης, την Τρίτη 25-1-2010 είναι η εξής:

 

 

 

 

Δημοτικά Σχολεία

Ισχύει σήμερα

Πρόταση Συλλόγου

Αγ. Χριστοφόρου

Ε

Ζ

Ανατολικού

Ε

Ζ

Ασβεστόπετρας

Ε

Ζ

Κομνηνών

Ε

Η

Μαυροπηγής

Ε

Ζ

Μεσοβούνου

ΣΤ

Θ

Πενταβρύσου

Ε

Ζ

Καρυοχωρίου

Ε

Ζ

Πύργων

ΣΤ

Ι

1ο Μουρικίου

Γ

ΣΤ

2ο Μουρικίου

Ε

ΣΤ

Άρδασσας

Γ

Ε

Ολυμπιάδας

Δ

ΣΤ

Προαστίου

Γ

ΣΤ

Περδίκας

Γ

Ε

Ειδ. Πτολεμαΐδας

Β

Δ

1ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

2ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

3ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

4ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

5ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

6ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

7ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

8ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

9ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

10ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

11ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

12ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

 

 

 

Νηπιαγωγεία

Ισχύει σήμερα

Πρόταση Συλλόγου

Αγίου Χριστοφόρου

Ε

Ζ

Ανατολικού

Ε

Ζ

Άρδασσας

Γ

Ε

Ασβεστόπετρας

Ε

Ζ

Γαλάτειας

Ε

Ζ

Δροσερού

Ε

Ζ

Καρυοχωρίου

Ε

ΣΤ

Κομνηνών

Ε

Η

Μαυροπηγή

Ε

Ζ

Μεσοβούνου

ΣΤ

Θ

Μηλοχωρίου

Ε

Η

Οικισμού ΔΕΗ

Γ

Ζ

Ολυμπιάδας

Δ

Ζ

Προαστίου

Γ

ΣΤ

Πύργων

ΣΤ

Ι

Φούφα

Ε

Η

1ο Μουρικίου

Β

ΣΤ

Περδίκκα

Γ

Ε

1ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

2ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

3ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

4ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

5ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

6ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

7ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

8ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

9ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

10ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

11ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

12ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

13ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

14ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

15ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

16ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

17ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

18ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

19ο Πτολεμαΐδας

Β

Δ

Ειδικό Πτολεμαΐδας

Β

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία κατηγοριών

Μόρια

 

Α

1

 

Β

2

 

Γ

3

 

Δ

4

 

Ε

5

 

ΣΤ

6

 

Ζ

7

 

Η

8

 

Θ

9

 

Ι

10

 

 

Για το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Εορδαίας

Ο Πρόεδρος

Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 33758Συνολικοί επισκέπτες:
  • 2Επισκέπτες σήμερα:
  • 11Επισκέπτες χτες:
  • 72Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 267Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info