Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αρ. Πρωτ:1976

Αθήνα 4/3/2013

 

Προς

1. Τον Υπουργό Παιδείας

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

2. Τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Γιάννη Στουρνάρα

3. τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

κ. Αντώνη Μανιτάκη

4. τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

κ. Ιωάννη Βρούτση 

Κοιν.

Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

 ΘΕΜΑ:«Άρση περιορισμών για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας συναδέλφων.»

                                                                             

Στον Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226Α) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 » και στο άρθρο 6.  παράγραφος 4 εδάφιο 4 αναφέρεται: «…Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ».

Σαφώς λοιπόν προβλέπεται ότι το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας των Δημοσίων υπαλλήλων σταματά μέχρι την 1-11-2011 ημέρα που δημοσιεύτηκε ο σχετικός νόμος.

Αποτέλεσμα της παραπάνω ρύθμισης είναι:

1. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρόλαβαν να αναγνωρίσουν την νόμιμη προϋπηρεσία που διέθεταν. Ιδιαίτερα ορισμένοι οι οποίοι για μικρά χρονικά διαστήματα δεν κατάφεραν να είναι σε ανώτερο βαθμό από αυτόν που κατετάγησαν θίγονται κατάφωρα, αφού ενώ έχουν προϋπηρεσία και ξεκίνησαν την διαδικασία αναγνώρισής της δεν μπορεί αυτή να προσμετρηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη σας ότι πολλές φορές οι Υπηρεσίες που απευθύνθηκαν δεν υπήρχαν ή δεν εξέδωσαν άμεσα βεβαιώσεις προϋπηρεσίας λόγω προβλημάτων στα αρχεία τους καθώς και ότι δεν δόθηκε ο απαιτούμενος εύλογος χρόνος να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες αναγνώρισης, η κατάταξη τους έγινε χωρίς την προσμέτρηση πραγματικής προϋπηρεσίας που διέθεταν.

2. Επίσης πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι  έχουν προϋπηρεσία πάνω από 7 έτη με αποτέλεσμα πραγματική υπηρεσία να μην αναγνωρίζεται. Ιδιαίτερα ορισμένες περιπτώσεις υπαλλήλων π. χ εκπαιδευτικοί και όχι μόνο αυτοί, εργάστηκαν για αρκετά χρόνια τόσο ως αναπληρωτές όσο και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες προ του διορισμού τους και αδικούνται καταφανέστατα αφού υπερβαίνουν το όριο των 7 επτά ετών αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.

Οι παραπάνω διατάξεις  του νόμου, αφενός είναι άδικες και δημιουργούν προβλήματα στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, αφετέρου απέχουν από το στοιχείο της ισονομίας μεταξύ των πολιτών και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης η οποία θα διορθώνει την υφιστάμενη αδικία.

            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να αρθεί η αδικία και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των συναδέλφων.

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 25798Συνολικοί επισκέπτες:
  • 0Επισκέπτες σήμερα:
  • 12Επισκέπτες χτες:
  • 88Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 317Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info