Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Τη διάταξη της πρώην υπουργού Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου για τις διαγραφές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών , την οποία είχε καταργήσει ο Αρ. Μπαλτάς, επαναφέρει ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, με διάταξη που αναμένεται να καταθέσει, προς ψήφιση, στη Βουλή, τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα η διάταξη που επαναφέρει ο κ. Γαβρόγλου, έχει ως εξής:

Α. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιαδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εκπαιδευτικοί προβούν σε ανάκληση της αίτησής τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία οποτεδήποτε πριν από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους .

Β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2017-2018.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην υπουργός Αρ. Μπαλτάς είχε καταργήσει σχετική διάταξη αντικαθιστώντας της με την ακόλουθη:

«α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβά− νουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρα− τιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία.»

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 28533Συνολικοί επισκέπτες:
  • 102Επισκέπτες σήμερα:
  • 72Επισκέπτες χτες:
  • 717Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 1222Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info