Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με: Τα Π.Δ: Άρθρο2,παράγραφος-2 Π.Δ. 104/1979, το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 201/1998(ΦΕΚ 161/1998, τ.Α ́), Τις Υπουργικές Αποφάσεις: με αριθμ. Φ 12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 , Φ12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327/2011) Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β ́) Εγκύκλιοι : με αριθ. Φ 272/Δ2/8761/24-06-1982-ΥΠ.Ε.ΠΘ., με αριθ. πρωτ. Φ350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Β) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 1) ΘΕΡΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α) Γίνονται μια φορά την εβδομάδα για Γυμνάσια και Λύκεια(αν η ημέρα συμπέσει με αργία, η εφημερία μεταφέρεται την επομένη εργάσιμη ημέρα), η ημέρα καθορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων β) Απαιτείται ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, από τους οργανικά ανήκοντες στο σχολείο, που είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση παντός τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκών εκτάκτως αρμοδιότητες διευθυντού σχολείου και υπογράφων αντί αυτού κάθε έγγραφο ή τίτλο. Ο ορισμός γίνεται από τον Διευθυντή του σχολείου γ) Αν οι οργανικά ανήκοντες καθηγητές στο σχολείο είναι πέντε ( 5 ) και κάτω το σχολείο ανοίγει κάθε 15 ημέρες. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον οι οργανικά ανήκοντες καθηγητές δεν επαρκούν για την ανά δεκαπενθήμερο λειτουργία τότε θα ορίζονται ως υπεύθυνους σ` αυτά καθηγητές πού ανήκουν σε αλλά πολυπληθέστερα σε οργανικό διδακτικό προσωπικό σχολεία της Περιφερείας σας (Π.Δ.-104/1979 Άρθρο-2,παράγραφος-2. , Εγκύκλιος-Φ272/Δ2/8761/24-06-1982-ΥΠ.Ε.Π.Θ.) 2) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ α) Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων. Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών. β) Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και ι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων γ) Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις προϊστάμενες αρχές του σχολείου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του δ) Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα αν χρειαστεί ανάγκη τροποποιήσεων. Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή του σχολείου ε) Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος 8, άρθρο 13 του Ν. 1566/85). ζ) Δικαίωμα απαλλαγής από τις εφημερίες έχουν μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπ/κός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να εκτελεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα. η) Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο. θ) Οι εκπ/κοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. ι) Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. κ) Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος Π.Δ., καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν. λ) Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του υπεύθυνου της τάξης με τους γονείς ή κηδεμόνες. μ) Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι’ αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ’ αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές. ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα:

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 36557Συνολικοί επισκέπτες:
  • 0Επισκέπτες σήμερα:
  • 6Επισκέπτες χτες:
  • 53Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 53Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info