Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στόχος της νέας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων και γι΄ αυτό βούλησή της είναι η επανεξέταση των κριτηρίων αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων Αθμιας και Βθμιας λαμβάνοντας υπόψη της υποβληθείσες προτάσεις. Τα παραπάνω αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης σε απάντηση του μετά από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που επεσήμαναν ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες η μοριοδότηση είναι σε τέτοια επίπεδα που δεν παρέχει στην ουσία κίνητρο στους εκπαιδευτικούς για να παραμείνουν και να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένα σχολεία, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ελλάδας κάθε χρόνο, είτε να υπολειτουργούν είτε να μην ανοίγουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι βουλευτές ανέφεραν και περιπτώσεις διαφορετικής μοριοδότησης σχολείων Αθμιας και Βθμιας αν και βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Για παράδειγμα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο το Γυμνάσιο Τυμπακίου δίνει 7 μόρια ενώ τα αντίστοιχα Δημοτικά και νηπιαγωγεία 2 μόρια. Οι τρεις βουλευτές τονίζουν στο κείμενό τους ότι υπάρχει ανάγκη επανεκτίμησης και αναμόρφωσης των κριτηρίων αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων με βάση και τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ώστε να στηριχθούν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι κάτοικοι και μαθητές των νησιωτικών, ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών. Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας εξέφρασε γραπτώς τη βούληση για την επανεξέταση της μοριοδότησης ενώ παρέθεσε και το ισχύον νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δέκα (10) κατηγορίες, τις Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες τις Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ και ΙΒ με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια (i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, (ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών , (iii) την οργανικότητα, (iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, (v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και (iv) το υψόμετρο»

Διαβάστε περισσότερα:

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 22109Συνολικοί επισκέπτες:
  • 9Επισκέπτες σήμερα:
  • 12Επισκέπτες χτες:
  • 125Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 267Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info