Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

«Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι υπερβολικά συγκεντρωτικό.
Οι βασικές ευθύνες σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς εξαρτώνται από το Υπουργείο Παιδείας.
Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις με γνώμονα την αποκέντρωση, οι ρόλοι των Περιφερειακών Δ/ντών ενισχύονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συστήματος σε τοπικό επίπεδο» .

Τα παραπάνω αναφέρει η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για τις προοπτικές των εκπαιδευτικών πολιτικών στην Ελλάδα του 2015 , ενώ για τις αμοιβές των ελλήνων εκπαιδευτικών και το σύστημα αξιολόγησης σημειώνονται τα εξής :

Α. Οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι κάτω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ και έχουν σημαντικά επηρεασθεί από την οικονομική κρίση. Επιπλέον, τόσο η αξιολόγηση όσο και η αποτίμηση δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Μέχρι το 2013 δεν υπήρχε σύστημα αξιολόγησης και αποτίμησης στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση…»

Β. Το πρωταρχικό βήμα για τη δημιουργία ενός συστήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση αποτελεί η ίδρυση το 2013 της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Η ΑΔΙΠΠΔΕ είναι μια διοικητικώς αυτόνομη Αρχή που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας…..

Γ. Η αξιολόγηση και η αποτίμηση στην Ελλάδα βασίζονται στην αυτο-αξιολόγηση . Η ελληνική νομοθεσία ορίζει την ανάπτυξη της αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Πρακτικής (ΕΕP) (δηλαδή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, και της σχολικής μονάδας) και καθορίζει τον σκοπό , τα στάδια , τους στόχους και την επίβλεψη της δομής της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. (Υπουργική Απόφαση 3 0972/G1/5-3-2013). Τελικώς, το Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προσδιορίζει τα όργανα, τη διαδικασία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση και την προαγωγή των εκπαιδευτικών (Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, 2013)».

Για τους μαθητές και τις συνθήκες στις τάξεις η έκθεση αναφέρει: «…Οι μαθητές στην Ελλάδα παρουσίαζαν χαμηλότερη επίδοση από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, (στις τρεις βασικές δεξιότητες που εξετάζονται) στο πλαίσιο του Διαγωνισμού PISA, το 2012, στα Μαθηματικά, στην Ανάγνωση (δηλ. κατανόηση κειμένων) και στις Επιστήμες και ενώ σημείωσαν πρόοδο στα Μαθηματικά σε όλες τις δεξιότητες που ορίζει το PISA, η επίδοσή τους στην Ανάγνωση και στις Επιστήμες παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Ο αντίκτυπος της επίδοσης των μαθητών στον Διαγωνισμό του PISA αναφορικά με το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο είναι συγκρίσιμος με τον μέσο όρο των άλλων χωρών που μετέχουν στον ΟΟΣΑ….. Οι συνθήκες αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και τον χρόνο διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θεωρούνται κάτω του μέσου όρου».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 36557Συνολικοί επισκέπτες:
  • 0Επισκέπτες σήμερα:
  • 6Επισκέπτες χτες:
  • 53Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 53Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info