Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Γενική Απεργία ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στις 27 Νοεμβρίου πρέπει να αποτελέσει ένα κορυφαίο συνδικαλιστικό και πολιτικό
γεγονός. Να γίνει καταλύτης για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και εκείνων που τις αποφασίζουν και τις
στηρίζουν. Πρέπει να σηματοδοτήσει την αντίθεση στην πολιτική Κυβέρνησης και Τρόικας, καθώς θα επιχειρήσουν
να περάσουν με κάθε τρόπο και νέα αντιδραστικά μέτρα το επόμενο διάστημα. Η κοινή απεργία πρέπει να αποτελέσει
για κάθε εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο, νέο, μια ευκαιρία για μετατροπή της δικαιολογημένης οργής και αγανά

κτησής τους σε οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολι
τικής.
Είναι κοινή, πλέον, διαπίστωση πως αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της Κυβέρνησης η συνεχής αποδιάρθρωση των
κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτή η επιδίωξη, επιχειρείται να συσκοτιστεί από την κυβερνητική ρη

τορική περί του «τέλους των Μνημονίων».
Όμως, οποιαδήποτε προσπάθεια εξωραϊσμού δεν μπορεί να αντι

στρέψει τη ζοφερή πραγματικότητα της συνεχούς επιδείνωσης της καθημερινότητας, κυρίως των λαϊκών
στρωμάτων, αλλά και την εμμονή της Κυβέρνησης στη διαιώνιση των πολιτικών της ακραίας λιτότητας.
Η ανεργία, η φτώχεια, η ανθρωπιστική κρίση, η μείωση μισθών και συντάξεων, οι απολύσεις, η συρρίκνωση των
κοινωνικών δικαιωμάτων, της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, η φορολογική λεηλασία, η δήμευση
της πρώτης κατοικίας, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, ο αυταρχισμός
και ο περιορισμός των συλλογικών δικαιωμάτων μας γυρίζουν σε προηγούμενες εποχές. Πρέπει να τους σταματή

σουμε.
μείωση εισοδημάτων
Tο αμέσως επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η πολιτική της συρρίκνωσης των εισοδημάτων, με την άμεση
μείωση
των μισθών
και των
συντάξεων
. Ειδικότερα για τους εργαζόμενους του Δημοσίου, βασικό εργαλείο για την πε

ραιτέρω μείωση των εισοδημάτων τους θα αποτελέσει το
«νέο μισθολόγιο»
. Ταυτόχρονα, υλοποιείται η δραστική
περιστολή των οικογενειακών εισοδημάτων μέσω της υπερφορολόγησης των ιδιοκτησιών (χαρακτηριστική περί

πτωση ο ΕΝΦΙΑ) και η διατήρηση των εισπρακτικών μέτρων για την
κατάργησή των οποίων είχαν δεσμευθεί.
χιλιάδες νέες απολύσεις
Βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί η υλοποίηση της μνημονιακής δέσμευσης των
6.500
απολύσεων στο Δημόσιο, καθώς και η επιδίωξη για χιλιάδες νέες απολύσεις που θα προκύψουν από την
«αξιολόγηση» και τον «επανέλεγχο» των συμβάσεων, την ώρα που η απελευθέρωση των απολύσεων στον
ιδιωτικό τομέα απειλεί με νέα εκτόξευση της ανεργίας.
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα
της απεργίας στον πάγο
Προαπαιτούμενο για την επικράτηση της βίαιης αναδιανομής των εισοδημάτων, όπως αυτή υλοποιείται με τα αλλε

πάλληλα μνημόνια, είναι η εξουδετέρωση της συλλογικής έκφρασης και δράσης των εργαζομένων. Αυτή επιχειρεί

ται μέσω της συστηματικής συκοφάντησης του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και την ποινικοποίηση κάθε απερ

γιακής κινητοποίησης που απειλεί τις επιδιώξεις του μνημονιακού καθεστώτος, με τη συμβολή -πολλές φορές- της
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
27
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΕΡΓΟYΜΕ
δικαστικής εξουσίας. Πρόκειται για το προοίμιο εφαρμογής του νέου συνδικαλιστικού νόμου, που αποσκοπεί στο
δραστικό περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και κυρίως τ
ου απεργιακού δικαιώματος.
οι εργαζόμενοι αντιστέκονται
Ο προσχηματικός εκσυγχρονισμός του κράτους, με την εφαρμογή της «αξιολόγησης»
συναντά την καθολική αντί

σταση των εργαζομένων στο Δημόσιο
, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή στην
απεργία-αποχή
που
κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες. Ο αγώνας μας κατέδειξε το πραγματικό περιεχόμενο της επιχειρούμενης
αξιολόγησης, ως εργαλείο για μελλοντικές διαθεσιμότητες-απολύσεις και προσπάθεια συστηματοποίησης και επι

βολής μισθών φτώχειας για όσους/ες απομείνουν να εργάζονται στο Δημόσιο. Ταυτόχρονα οδηγεί σε εξατομικευ

μένες εργασιακές σχέσεις, προκαλώντας εν τέλει τον ασφυκτικό έλεγχο του Δημοσίου από τα πελατειακά δίκτυα. Η
τοποθέτηση εξάλλου Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, με το νέο σύστημα προαγωγών, αποκάλυψε τους πραγ

ματικούς στόχους της κυβέρνησης. Πρόκειται για σχεδιασμό που αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση σε αντιδραστική
κατεύθυνση, ως εργαλείου πλέον, εξυπηρέτησης των επιδιώξεων των επιχειρηματικών ελιτ.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με τις κινητοποιήσεις μας διεκδικούμε:
4
Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις – Ακώλυτη μισθολογική
εξέλιξη. Καμία σύνδεση μισθού και βαθμού.
4
Ακύρωση της «αξιολόγησης» και του «επανελέγχου» μετατροπής των συμβάσεων. Αποτροπή των απολύσεων
και κατάργηση των ν. 4250/2014 και 4281/2014.
4
Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων Δημοσίων Υπαλλήλων και κατάργηση του νόμου της διαθεσιμότητας.
Μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα για όλους.
4
Υπεράσπιση του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας.
4
Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας,
φορολογίας με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την εφαρμογή εν
ός δίκαιου φορολογικού συστήματος.
4
Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
4
Διεκδικούμε ανατροπή των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών και
νόμων.
Η Γενική Απεργία αποτελεί σταθμό στο πρόγραμμα πολύμορφων παρατεταμένων κινητοποιήσεων που βρί

σκονται ήδη σε εξέλιξη και θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα με γενικές συνελεύσεις στους χώρους
εργασίας, συλλαλητήρια και απεργίες, σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και τα
ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.
Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ότι εάν επιχειρήσει να προωθήσει στη Βουλή και τα νέα αυτά εξοντωτικά μέτρα σε
βάρος των εργαζομένων, όπως το «μισθολόγιο πείνας» που επεξεργάζεται, την πλήρη ανατροπή του ασφαλιστικού
συστήματος και την κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών,
οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα κλιμακώσουμε τους
αγώνες μας
με άμεση κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων για να ακυρώσουμε το
υς παραπάνω σχεδιασμούς.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
27
Όλοι στα απεργιακά συλλαλητήρια
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 26097Συνολικοί επισκέπτες:
  • 0Επισκέπτες σήμερα:
  • 18Επισκέπτες χτες:
  • 136Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 204Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info