Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Υπερωρίες σε 1600 εκπαιδευτικούς των Περιφερειακών και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
23/09/2014

Ο υπουργός Παιδείας Α.Λοβέρδος υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) του Υ.ΠΑΙ.Θ..
• Για 1600 διοικητικούς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το χρονικό διάστημα έως 31−12−2014 και έως 40 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.
• Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.
• Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα.
• Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου είναι ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την απόφαση η υπερωριακή απασχόληση κρίθηκε απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. που δημιουργούνται κυρίως από:
− τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων,
− την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης με την αντίστοιχη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
− την ένταξη αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Οικονομικών − Εργασίας),
− την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου της εργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής και της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται στο υπουργείο μας στους τομείς που αφορούν τις αρμοδιότητές μας,
− την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαιρη έκδοση των πράξεων συνταξιοδότησης και
τοποθέτησης εκπαιδευτικών,
− την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών,
− την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για τηνέγκαιρη και ομαλή έναρξη του νέου σχολικού έτους,
− την εκπαίδευση των υπαλλήλων και την παρακολούθηση εφαρμογής των ψηφιακών υπογραφών που ήδη εφαρμόζεται σε υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
− τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας πρωτοκόλλου λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 33758Συνολικοί επισκέπτες:
  • 2Επισκέπτες σήμερα:
  • 11Επισκέπτες χτες:
  • 72Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 267Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info