Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Τι θα ισχύει για τις αποδοχές, τις αργίες και το ωράριο των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής » …

» Υπολογισμός αποδοχών » …

Όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδοχών αναφέρεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβασή τους και στις διοικητικές πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, είναι ίδιες για κάθε μήνα εργασίας και υπολογίζονται σύμφωνα με τα μισθολογικά στοιχεία κάθε εκπαιδευτικού, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (ΜΚ κ.λπ.).

» Αργίες » …

Οι επίσημες αργίες, οι διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι ημέρες κατά τις οποίες οι σχολικές μονάδες παραμένουν αιτιολογημένα κλειστές (π.χ. εκλογές, καιρικές συνθήκες κλπ.), καθώς και οι ημέρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί, το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. παρακολουθούν κάποιο σεμινάριο ή ημερίδα στο πλαίσιο της επιμόρφωσης της Πράξης υπολογίζονται στις μηνιαίες αποδοχές.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς οι καταχωριστές των Διευθύνσεων ΠΕ/ΔΕ συνεχίζουν να καταχωρούν στο ΟΠΣΔ τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων.

Η αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οφείλει να προβεί σε ενέργειες καταγγελίας των συμβάσεων και μείωσης των αποδοχών τους, σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί, το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. απουσιάσουν αδικαιολογήτως από τις σχολικές μονάδες μετά τη λήξη των μαθημάτων (μέχρι 21/06 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μέχρι 30/06 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της ΔΕ που δικαιούνται το επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών και έχουν μειωμένο ωράριο μικρότερο ή ίσο με 15 ώρες θα λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα επί το κλάσμα με αριθμητή τις εβδομαδιαίες ώρες της σύμβασης και παρανομαστή το 23 (π.χ. 15/23).

» Εβδομαδιαίο ωράριο » …

Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου είναι στην ΠΕ 24 ώρες και στη ΔΕ 23 ώρες εβδομαδιαίως. Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου είναι 9-15 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους κατά τις εργάσιμες ημέρες 30 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το Νόμο 1566/1985. Επίσης, μετά τη λήξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να παραμένουν στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέχρι τις 21 Ιουνίου για την ΠΕ και στις 30 Ιουνίου για τη ΔΕ.Το εβδομαδιαίο ωράριο παροχής υποστηρικτικού έργου για το Ε.Ε.Π. είναι 25 ώρες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 30 ώρες, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν.

Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του Ε.Β.Π. είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 ώρες.

πηγή: news.gr

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 33758Συνολικοί επισκέπτες:
  • 2Επισκέπτες σήμερα:
  • 11Επισκέπτες χτες:
  • 72Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 267Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info