Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Monthly Archives: Ιανουάριος 2014

Εργαστήρι γλώσσας και προγραμμάτων γλωσσικής διδασκαλίας

 • Εκτύπωση
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Λεπτομέρειες
Γονική Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορία: Διάφορα
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 14:46
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 14:46
Εμφανίσεις: 10

Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών… Continue reading

Εργαστήρι γλώσσας και προγραμμάτων γλωσσικής διδασκαλίας

Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ο «ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» πρόκειται να πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος του Προγράμματος για την… Continue reading

Επιμένει στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Στην ερώτηση «προτίθεστε να αλλάξετε και τη διάρκεια του σχολικού έτους;» ο υπουργός Παιδείας απαντά «πιστεύω ότι περισσεύουν οι αργίες. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν περισσότερα και καλύτερα. Γι αυτό χρειάζεται πέραν της εμβάθυνσης του… Continue reading

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών (άρθρο 3, παρ. 10) Π.Δ. 152

Πότε κρίνεσαι «ελλιπής»  (βαθμοί 0-30)

1.Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Στο κριτήριο των διαπροσωπικών σχέσεων και προσδοκιών:  Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς μεταξύ αυτού και των μαθητών διαπιστώνεται απουσία σχέσεων, δεν υπάρχει πνεύμα και συμπεριφορά συνεκτικής τάξης, δεν διατυπώνονται, ούτε καν έμμεσα, προσδοκίες για τη μάθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών.

β) Στο κριτήριο του παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη:  Ελλιπής, εφόσον, στην πορεία της σχολικής χρονιάς μεταξύ αυτού και των μαθητών, υπάρχει ουδέτερο έως και ψυχρό κλίμα και αρκετοί μαθητές βιώνουν με αρνητικό τρόπο και έχουν αρνητικές στάσεις προς τη σχολική ζωή της τάξης με αποτέλεσμα να παραμένουν αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι.

γ) Στο κριτήριο της οργάνωσης της σχολικής τάξης:  Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς παραμελεί τον χώρο και την παιδαγωγική λειτουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει για τη θέσπιση κανόνων, δεν μεριμνά για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και, κυρίως δεν αντιμετωπίζει ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών με παιδαγωγικό τρόπο

 2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων:

 α) Στο κριτήριο «Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας»: Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία δεν λαμβάνει υπόψη ή λαμβάνει πλημμελώς και επιφανειακά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών.

 β) Στο κριτήριο στόχων και περιεχομένου κατά την προετοιμασία ευρύτερης ενότητας: Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία του περιεχομένου της διδασκαλίας είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλμένη στο μεγαλύτερο μέρος της.

γ) Στο κριτήριο διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα κατά την προετοιμασία:

Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία των διδακτικών ενεργειών και των μέσων   είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλμένη στο μεγαλύτερο μέρος της

3.Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Διεξαγωγής της διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Στο κριτήριο μαθησιακής και ψυχολογικής προετοιμασίας του μαθητή για τη διδασκαλία του νέου μαθήματος :  Ελλιπής, εφόσον απουσιάζει κάθε μορφή ενημέρωσης και προετοιμασίας των μαθητών ή αυτή είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές και δεν φροντίζει για τη δημιουργία θετικού εκπαιδευτικού κλίματος.

β) Στο κριτήριο των διδακτικών ενεργειών και εκπαιδευτικών μέσων:  Ελλιπής, εφόσον κινείται εκτός στόχων ή και περιεχομένου και η διδασκαλία του δεν έχει ειρμό και συνοχή.

γ) Στο κριτήριο του βαθμού κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών : Ελλιπής, εφόσον αναθέτει μαθησιακές δραστηριότητες στους μαθητές χωρίς να συζητά, να διευκρινίζει και να τους κατευθύνει και χωρίς να μεριμνά για την κατανόηση και τη μάθηση.

δ) Στο κριτήριο εμπέδωσης της νέας γνώσης και της αξιολόγησης των μαθητών:  Ελλιπής, εφόσον παραλείπει την αξιολόγηση των μαθητών ή την υλοποιεί πλημμελώς ή με λανθασμένο τρόπο, όταν κυρίως, δεν λαμβάνει υπόψη του τους διδακτικούς στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας,την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της τάξης του καθώς και τις ικανότητες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, αλλά και τα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας.

 4.Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής

 α) Στο κριτήριο των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων:  Ελλιπής, εφόσον ανταποκρίνεται ελάχιστα ή πλημμελώς στις τυπικές υπαλληλικές του υποχρεώσεις.

β) Στο κριτήριο της συμμετοχής στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως «οργανισμού που μαθαίνει» και στις διαδικασίες αυτο–αξιολόγησής της:  Ελλιπής, εφόσον συμμετέχει ελάχιστα ή πλημμελώς στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Continue reading

 • 2986/02 Οργάνωση των περιφερειών, αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Ν. 4024/11 (Μισθολόγιο, βαθμολόγιο κλπ)
 • Ν.3848/10  αναβάθμιση ρόλου εκπαιδευτικών, αξιολόγηση και αξιοκρατία
 • Ν. 4142/ 13 «για την αρχή διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση»
 • Π.Δ.152/13 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας… Continue reading

Τι ζητούν οι Διευθύνεις Εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς για τον έλεγχο νομιμότητας των πτυχίων

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα έγγραφα (πτυχία, μεταπτυχιακά  κλπ) που προσκόμισαν στο Διευθυντή/ Προϊστάμενο του σχολείου τους  στα πλαίσια του ελέγχου
νομιμότητας των πιστοποιητικών… Continue reading

Να μην έχει αναδρομική ισχύ ούτε επιπτώσεις στο μισθό του εκπαιδευτικού η τροπολογία για τις εκπαιδευτικές άδειες

 

Να μην έχει αναδρομική ισχύ η νέα ρύθμιση για τις εκπαιδευτικές άδειες των εκπαιδευτικών και να μην υπάρχει επίπτωση στο μισθό του… Continue reading

Στο τέλος Ιανουαρίου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για την Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ

 

Γίνεται γνωστό στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση, ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ προγραμματίζεται για το διάστημα τέλος… Continue reading

Οκτώ μηνες ζητά το υπ. Παιδείας για να κάνει έλεγχο νομιμότητας πτυχίων πιστοποιητικών των δασκάλων και καθηγητών

 

Να προβείτε άμεσα στον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων πιστοποιητικών κλπ των μόνιμων εκπαιδευτικών και ΙΔΑΧ που ανήκουν στην αρμοδιότητά σας ζητά το υ… Continue reading

Αρ. Πρωτ.570 Αθήνα 20/1/2014

Προς

1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

2. Μ.Μ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ

Η  Διδασκαλική Ομοσπονδία  μέσα από τις… Continue reading

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
 • 25272Συνολικοί επισκέπτες:
 • 6Επισκέπτες σήμερα:
 • 9Επισκέπτες χτες:
 • 95Προηγούμενη εβδομάδα:
 • 229Επισκέπτες ανά μήνα:
 • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info